Crossroads

In voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan werken we aan het stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor de ACM locatie in Groningen.

Er is gekozen voor een mix van woningen voor veel verschillende doelgroepen: jongeren, starters, gezinnen en ouderen.

Het project heet Crossroads omdat er veel verschillende wegen elkaar kruizen en hier ontmoeten: water (Reitdiep), ringweg Groningen, Friesestraatweg, fietspad en het treinspoor. Het plan maakt onderdeel uit van de visie voor de hele Reitdiepzone van de Gemeente Groningen.