36 woningen

Ontwerp voor 36 Sociale huurwoningen in Hoogezand Sappemeer.

Het project is als een blok/eiland opgevat waar langs de randen twee straten lopen en door het project twee straten lopen vanuit de wijk naar het Winschoterdiep. De routes en zichtlijnen uit de wijk geven aanleiding voor een horizontale en verticale verschuiving van de blokken. Door in het midden een knik te maken, de woningen te verschuiven, ontstaan vanuit de wijk diagonale zichtlijnen op de dijk.

Het openbare karakter van deze autovrije ‘binnenstraten’ wordt versterkt door de houten plint en de gevelbankjes. Het zwarte hout refereert aan oude havenstraatjes en verbindt de wijk met de dijk. Met slimme plattegronden, een helder concept en mooi materiaalgebruik is een nieuwe standaard voor sociale woningbouw gezet.

De woningen aan de Narcissenstraat verbinden de wijk met het Winschoterdiep. De routes en zichtlijnen uit de wijk geven aanleiding vooreen horizontale en verticale verschuiving van de blokken. Hierdoor ontstaan straatjes die oplopen richting het Winschoterdiep.

Het openbare karakter van deze autovrije straten wordt versterkt door de houten plint en de gevelbankjes.

Het stedenbouwkundige plan is in samenwerking met WAL Architectenbureau ontworpen, WAL heeft de buitenste rijen ontworpen.