+31 (0) 50 - 318 9822 info@vanringenarchitecten.nl
Selecteer een pagina

Cirrus Eelde

Bij Groningen Airport Eelde bouwt Cirrus een nieuw kantoor met vliegtuighangar. Medio 2018 wordt het gebouw opgeleverd.

Lees meer

Samenvoegen, verbouwen en uitbreiden JC Electronics

Voor JC Electronics heeft Van Ringen Architecten twee panden, die eerder door ons zijn ontworpen, samengevoegd, vernieuwd en uitgebreid. De panden staan aan de Zernikelaan te Leek, langs de A7. Door de panden te koppelen en in het midden een nieuwe kantine toe te...

Lees meer

Bouw Villa Haren

Aan de Oosterweg in Haren wordt gewerkt aan deze prachtige villa op een mooie locatie. Inmiddels zijn de steigers afgebouwd en is de vorm van de kap goed zichtbaar, het dak en de gevel is bekleed met een rood genuanceerde leipan. Door dit materiaal door te zetten op...

Lees meer

Crossroads

  In voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan werken we aan het stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor de ACM locatie in Groningen. Er is gekozen voor een mix van woningen voor veel verschillende doelgroepen: jongeren, starters, gezinnen en ouderen. Het project...

Lees meer

Villa Wilderness

On the south coast of South Africa realized this villa. The particular location shows up collars to rise from the terraces on the south facade, making the Sun (from the north) still shines on the terraces. The south facade is as transparent as possible, so that the...

Lees meer

Versmold

Man and Nature joined in collective and sustainable living environment. Around a water retention of the Aabach designed 35 sustainable homes. The different properties are placed so that there is a diversity of public and collective space. The existing trees and the...

Lees meer

Reiderland

Decisiveness of the private health care The project includes the construction of a Health Centre in Finsterwolde. It is located on the outskirts of Finsterwolde, adjacent to the Blue City. The building has all care collected from a large area, in order to continue...

Lees meer

Ordina

Former offices complex from the 70 's, along the ring road of Groningen, 5,000 m2 is constructive reused and fitted with an extra storey of 1,000 m2, new systems and a new facade, making the building meets the modern requirements of usability and comfort. Instead of...

Lees meer

Nieuwe markt

Urban research on the new front of Hotel Hoffman. By the development of the Groninger Forum, the new East wall and the new market buildings of the Poelestraat with the back to the new square. These façades are facades.   One of the most important corners of the new...

Lees meer

New Energy

Master plan for a new form of sustainable energy production in Thailand. The surplus of rice straw in the incinerator is converted into energy. The buildings are placed in the existing landscape and surrounded by a new park.

Lees meer

Hoogezand Sappemeer

Design for 36 social housing in hoogezand sappemeer. The project is conceived as a block/island where two streets along the edges and by the project two blocks walk from the district to the Winschoterdiep. The routes and sight lines from the area give rise for a...

Lees meer

Airport Bonaire

Commissioned by Bonaire International Airport has of rings Architects the design created for the new terminal. After the runway extension and a new traffic control tower is the new terminal the next phase in the expansion of the airport. The plans of KLM to Bonaire...

Lees meer

Emmerhout

This Shopping Center replaces a design from the sixties which functioned and to a large extent very bad standing empty. A new urban planning vision made it possible a new heart for the district to make wood Bucket. The project consists of 7000 m 2 shop surface, a...

Lees meer

Airport Eelde

The airport presents itself as a group of objects in the green landscape of Drenthe. The most important buildings form a wall and restrict the public space in which a loose organisation of buildings in a park-like setting allows for spatial cohesion. The buildings...

Lees meer

De Gerner

Apartment building with 15 apartments and a commercial space on the edge of the Groningen town. The building represents a powerful exponent of the contemporary building in an existing urban environment. We have in our design two themes; the open and dynamic atmosphere...

Lees meer

Crossroads

In voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan werken we aan het stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor de ACM locatie in Groningen. Er is gekozen voor een mix van woningen voor veel verschillende doelgroepen: jongeren, starters, gezinnen en ouderen. Het project...

Lees meer

Polaris

  De oude Rabotoren is gesloopt en maakt plaats voor woontoren Polaris. De toren staat straks op de kruising van de Pleiadenlaan en de Zonnelaan, op de hoek van winkelcentrum Paddepoel. In totaal komen er 207 appartementen in de hoogbouw en laagbouw. De sociale...

Lees meer

Nieuwe Markt Zuidzijde

Ontwerp van de Nieuwe Markt Zuidzijde - Hotel Hoffman. Behoud, integratie en vernieuwing. Hotel Hofman is zijn functie als hotel kwijtgeraakt en wordt nu gebruikt voor studentenhuisvesting. Door de bouw van het Forum, de Oostwand en de Nieuwe Markt heeft de...

Lees meer

Airport Bonaire

In opdracht van Bonaire International Airport heeft Van Ringen Architecten het ontwerp gemaakt voor de nieuwe terminal. Na de baanverlenging en een nieuwe verkeersleidingtoren is de nieuwe terminal de volgende fase in de uitbreiding van de luchthaven.  De plannen van...

Lees meer

Airport Eelde

De luchthaven presenteert zich als een groep objecten in het groene Drentse landschap. De belangrijkste gebouwen vormen een wand en begrenzen de publieke ruimte waarin een losse ordening van gebouwen in een parkachtige omgeving zorgt voor ruimtelijke samenhang.   De...

Lees meer

Villa Wilderness

Aan de zuidkust van Zuid Afrika is deze villa gerealiseerd. De bijzondere ligging geeft aanleiding de terrassen aan de zuidgevel maximaal uit te kragen, waardoor de zon (vanuit het noorden) toch op de terrassen schijnt. De zuidgevel is zo transparant mogelijk,...

Lees meer

Hoogezand Sappemeer

Ontwerp voor 36 Sociale huurwoningen in Hoogezand Sappemeer. Het project is als een blok/eiland opgevat waar langs de randen twee straten lopen en door het project twee straten lopen vanuit de wijk naar het Winschoterdiep. De routes en zichtlijnen uit de wijk geven...

Lees meer

Versmold

Mens en Natuur verenigd in collectief en duurzaam woonmilieu. Rondom een waterretentie van de Aabach zijn 35 duurzame woningen ontworpen. De verschillende woningen zijn zo geplaatst dat er een diversiteit aan publieke en collectieve ruimte ontstaat. De bestaande bomen...

Lees meer

New Energy – Thailand

Masterplan voor een nieuwe vorm van duurzame energieproductie in Thailand. Het overschot aan rijststro wordt in de afvalverbrandingsoven omgezet in energie. De gebouwen worden in het bestaande landschap geplaatst en omgeven door een nieuw...

Lees meer

Emmerhout

Dit winkelcentrum vervangt een ontwerp uit de zestiger jaren welke zeer slecht functioneerde en voor een groot deel leeg stond. Een nieuwe stedenbouwkundige visie maakte het mogelijk een nieuw hart voor de wijk Emmerhout te maken. Het project bestaat uit...

Lees meer

Ordina

Voormalige kantoren complex uit de jaren ’70, langs de ringweg van Groningen, 5.000m2 is constructief hergebruikt en voorzien van een extra bouwlaag van 1.000m2, nieuwe installaties en een nieuwe gevel, waardoor het gebouw weer voldoet aan de hedendaagse eisen van...

Lees meer

Reiderland

Daadkracht van de particuliere gezondheidszorg Het project omvat de realisatie van een Gezondheidscentrum in Finsterwolde. Het is gelegen aan de rand van Finsterwolde, grenzend aan de Blauwe Stad. In het gebouw zijn alle zorgverleners uit een groot gebied verzameld,...

Lees meer

De Gerner

Appartementencomplex met 15 appartementen en een bedrijfsruimte aan de rand van de Groningse binnenstad. Het gebouw vormt een krachtige exponent van het hedendaagse bouwen in een bestaande stedelijke omgeving. We hebben in ons ontwerp twee thema's verwerkt; de open en...

Lees meer