+31 (0) 50 - 318 9822 info@vanringenarchitecten.nl
Selecteer een pagina

Algemeen:

Van Ringen Architecten is gevestigd in Groningen. We zijn een ambitieus architectenbureau, dit geld niet zozeer voor de grootte van de projecten, maar is vooral gericht op de kwaliteit van onze projecten.

Die kwaliteit is voor een deel meetbaar, zoals bruikbaarheid, kosten/baten, efficiëntie, fysieke kwaliteit , etc.  maar ook de minder meetbare aspecten die invloed hebben op de gebouwde omgeving zijn voor ons even belangrijk.

Daarbij doelen we op, publieke acceptatie, setting in het (stedelijke) landschap, plezier in werken en/of wonen, kortom onderwerpen die bepalen of de architect heeft geluisterd naar haar gebruikers en haar omgeving.

Wij voeren graag de regie over complexe opgaven met een heldere visie als antwoord.

Met innovatieve oplossingen geven we een krachtig antwoord op de vraag van de opdrachtgever, daarbij kijken we naar de belangen van alle betrokken partijen.

 

Specifiek:

In essentie zijn de onderstaande 3 uitgangspunten de basis, en daarmee de filosofie, van ons architectenbureau.

*Dienstbaar te zijn aan de openbare ruimte, zonder daarbij de autonomie van de opdracht uit het oog te verliezen.

* Een optimalisatie van de ruimtelijke beleving in relatie tot de functionele wensen.

* Reflectie over de keuzes, ecologisch, economisch, organisatorisch, gedurende het proces, betrekking hebbend op het object en ook op zijn omgeving.

 

Om deze ambities waar te maken hebben we een kwalitatieve bureaubezetting van architecten, projectleiders en bouwkundigen. Daarnaast werken we samen met diverse adviseurs. Hierdoor kunnen we direct contact, deskundig onderzoek, een snel ontwerp – en bouwproces gedurende de loop van het project waarborgen.

De combinatie van kennis, talent en ambitie heeft er toe geleid dat we door geheel Nederland en daarbuiten voor professionele en “tijdelijke” opdrachtgevers actief zijn.